Turandot

18 luglio 2019
18:30
New National Theatre, Tokyo
Turandot
Turandot

Recite il 18, 20 e 22 Luglio

Conductor ONO Kazushi

Turandot Iréne THEORIN
Calaf Teodor ILINCĂI
Liù NAKAMURA Eri
Timur Riccardo ZANELLATO
L’imperatore Altoum MOCHIKI Hiroshi
Ping MASU Takashi
Pang YOGI Takumi
Pong MURAKAMI Toshiaki
Un mandarino TOYOSHIMA Yuichi

Share:
© 2017 RICCARDO ZANELLATO Basso | Site created by NWD STUDIO di Napolitano Enea